Czym jest norma ISPM-15 IPPC?

Norma ISPM-15 IPPC (Międzynarodowej Organizacji Ochrony Roślin) jest międzynarodowym standardem wprowadzonym w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych w transporcie drewna i opakowań drewnianych.

Dlaczego norma ISPM-15 IPPC została wprowadzona?

Norma ISPM-15 została wprowadzona z kilku istotnych powodów. Globalny handel drewnem i opakowaniami drewnianymi znacząco wzrósł w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, co przyczyniło się do zwiększenia ryzyka przenoszenia organizmów szkodliwych na nowe obszary. Drewno i produkty drewniane są potencjalnym źródłem owadów, grzybów i bakterii, które mogą zagrażać zdrowiu roślin, ekosystemom i uprawom. Norma ISPM-15 w Krakowie miała na celu ustanowienie jednolitych zasad i wymagań, które ograniczą ryzyko przenoszenia tych organizmów wraz z transportowanym drewnem.

Norma ISPM-15 wprowadza wymóg stosowania międzynarodowego znaku fitosanitarnego na opakowaniach drewnianych, takich jak palety, skrzynie i skrzynki drewniane, które są używane w międzynarodowym handlu. Znak fitosanitarny jest umieszczany na opakowaniach, po przeprowadzeniu specjalnego procesu obróbki termicznej lub innej zatwierdzonej metody, mającej na celu zniszczenie organizmów szkodliwych.

Jakie są korzyści wynikające z zastosowania normy ISPM-15 IPPC?

Stosowanie normy ISPM-15 przynosi wiele korzyści zarówno dla poszczególnych krajów, jak i dla całego świata. Minimalizuje ryzyko przenoszenia organizmów szkodliwych, co przyczynia się do ochrony lokalnych ekosystemów i roślin. Poprzez eliminację szkodników i patogenów, norma ISPM-15 pomaga utrzymać zdrowie i integralność ekosystemów oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków.

Norma ISPM-15 przyczynia się również do ułatwienia handlu międzynarodowego. Dzięki jednolitym wymaganiom dotyczącym opakowań drewnianych nie ma potrzeby przeprowadzania wielokrotnych kontroli i inspekcji na granicach. Palety i inne opakowania spełniające normy ISPM-15 są akceptowane w większości krajów, co ułatwia przepływ towarów i redukuje koszty logistyczne. Przyjęcie jednolitej normy międzynarodowej ułatwia także porozumienie i współpracę między krajami w zakresie kontroli fitosanitarnej.

redakcja serwisu

Dodaj komentarz

Back to top