Jakie są metody wykonywania badań diagnostycznych w jaskrze?

Jaskra to choroba oczu, która może prowadzić do utraty wzroku, jeśli nie zostanie wcześnie zdiagnozowana i właściwie leczona. Jednym z kluczowych aspektów w diagnozie jaskry jest przeprowadzenie dokładnych badań diagnostycznych, które pomagają lekarzom okulistom ocenić stan oczu pacjenta i monitorować jej postęp. W poniższym artykule omawiamy różne metody wykonywania badań diagnostycznych, które pomagają w zapewnieniu wczesnej identyfikacji choroby.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, czyli ciśnienia śródgałkowego, jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych w przypadku jaskry. Wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe może być jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju jaskry, dlatego monitorowanie go jest niezwykle istotne.

Do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego wykorzystuje się tonometr. Istnieją różne rodzaje tonometrów, ale wszystkie pozwalają na precyzyjny pomiar ciśnienia w gałce ocznej. Takie badania diagnostyczne w jaskrze w Warszawie są bezbolesne i szybkie, a wyniki pomiaru pozwalają lekarzowi na monitorowanie postępu choroby u pacjentów już zdiagnozowanych.

Badanie dna oka (fundoskopia)

Badanie dna oka, zwane także fundoskopią, to kolejna istotna metoda diagnostyczna w przypadku jaskry. Podczas tego badania lekarz używa specjalnego przyrządu do oglądania wnętrza oka, zwłaszcza dna gałki ocznej. Badanie to pozwala na ocenę stanu nerwu wzrokowego oraz struktury siatkówki.

W jaskrze zmiany w nerwie wzrokowym są jednym z charakterystycznych objawów, dlatego fundoskopia jest niezwykle przydatna w diagnozowaniu tej choroby. Badanie to jest bezbolesne i trwa zaledwie kilka minut, ale może dostarczyć cennych informacji na temat stanu oczu pacjenta.

Pole widzenia (perymetria)

Badanie pola widzenia, znane również jako perymetria, jest kolejną ważną metodą diagnostyczną w jaskrze. Choroba ta często prowadzi do utraty pola widzenia, zwłaszcza na obwodach wzroku, co może prowadzić do trudności w codziennych czynnościach, takich jak prowadzenie samochodu czy czytanie.

Perymetria pozwala na dokładną ocenę pola widzenia pacjenta poprzez testy polegające na reagowaniu na bodźce świetlne w różnych punktach pola widzenia. Badanie to umożliwia wykrycie ewentualnych ubytków w polu widzenia, które mogą być wynikiem jaskry.

redakcja serwisu

Dodaj komentarz

Back to top