Notariusz – jaki jest jego zakres usług?

Notariusz to osoba zaufania publicznego, którego zadaniem jest tworzenie dokumentów notarialnych. Dokumenty przez niego stworzone mają charakter dokumentu urzędowego. Działalność notariusza reguluje  ustawa – Prawo o notariacie. Jaki jest zakres usług notariusza?

Kim jest notariusz?

Notariusz dawniej zwany był rejentem. Jest to prawnik, który z powołania ministra sprawiedliwości, uprawniony jest do sporządzania aktów notarialnych. Notariusz w Olsztynie jest funkcjonariuszem publicznym. Jego sposób pracy jest uregulowany w ustanie o notariacie. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz jest osobą zaufania publicznego i korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Notariusz wywiera wpływ na czynności prawne, aby w przyszłości pomiędzy stronami nie wyniknął spór prawny. Można powiedzieć, że zapobiega niepotrzebnym konfliktom. 

Jakie czynności można dokonać u notariusza?

Notariusz dokonuje wielu czynności prawnych. Kancelaria notarialna w Olsztynie pomoże załatwić wiele spraw. Zakres czynności notarialnych obejmuje: sporządzenie aktów notarialnych, poświadczeń, protestów weksli i czeków. Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe, a także sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów. Sporządza na żądanie stron projekty aktów. Odbiera oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadków. Notariusz może wykonywać również inne czynności, które przewidziane są w ustawie o notariacie. Akt notarialny, sporządzony przez notariusza, ma charakter dokumentu urzędowego. Co prawda formalnie notariusze nie świadczą usług jak adwokaci czy radcowie prawni, jednak, podobnie jak sądy, dokonują czynności notarialnych.  Pewne dokumenty dla swojej ważności muszą być sporządzone przez notariusza. Aby czynności prawne były skuteczne, wymagane jest sporządzenie aktu notarialnego. Dotyczy to rozdzielności majątkowej, spadku, założenia księgi wieczystej, jak i przepisania domu, mieszkania czy innej własności. 

redakcja serwisu

Dodaj komentarz

Back to top