Przewóz zwłok z Holandii do Polski – o czym należy pamiętać?

Śmierć bliskiej osoby to ogromne przeżycie dla każdego. Niestety często zdarza się, że zwłoki najbliższych trzeba przetransportować z zagranicy. Wiąże się to z wieloma formalnościami, które bywają stresujące. Na szczęście są firmy, które zajmują się pomocą w takich przypadkach.

Jakie zgody?

Procedury są bardzo złożone i niezbędne są zaświadczenia oraz zgody na przewóz zwłok z Holandii do Polski. Na samym początku należy złożyć wniosek do starosty, właściwego dla miejsca zamieszkania. O wniosek występuje najbliższa rodzina lub osoby upoważnione. Po złożeniu dokumentacji starosta konsultuje się z inspektorem sanitarnym, który stwierdza czy nie ma przeciwwskazań do transportu ciała. Cała procedura zajmuje nie więcej niż 3 dni.

Składając dokumenty, koniecznie trzeba dołączyć akt zgonu lub inny dokument, który go potwierdza. Powinien on zawierać informację o tym, jak doszło do zgonu i czy nie było to spowodowane chorobą zakaźną. Jeśli osoba zmarła na skutek takiej choroby, zaświadczenie zostanie wydane dopiero po upływie dwóch lat od śmierci. Wykaz chorób jest dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Transport zwłok z Holandii

Przewóz zmarłych wymaga uzyskania niezbędnych dokumentów, dlatego warto zlecić formalności firmie Funeral Zakład Usług pogrzebowych. Oczywiście, można załatwiać wszystko samodzielnie, jednak jest to bardziej skomplikowane i może zająć więcej czasu.

Na samym początku należy wystąpić do lokalnych władz o pozwolenie na wywóz ciała poza granice. Karta zgonu wydawana jest na specjalnym międzynarodowym druku, który należy przetłumaczyć. Akt zgonu powinien zawierać informacje, które wykluczają choroby zakaźne. Tak jak wcześniej wspomniano, konieczna jest zgoda starosty na pochówek w danej miejscowości.

Starostwo nie pobiera opłat za wydane wnioski i zaświadczenia. Zgoda polskiego konsulatu na przewiezienie zwłok jest płatna, nazywa się to opłatą konsularną. Jest ona wydawana w kraju, gdzie nastąpił zgon, w tym wypadku Holandia.

redakcja serwisu

Dodaj komentarz

Back to top