Telematyka w transporcie – czym jest i jakie przynosi korzyści?

Nowoczesne technologie komunikacyjne i informatyczne wykorzystywane są obecnie we wszystkich dziedzinach gospodarki. Oferują możliwość szybkiej wymiany informacji, przesyłu danych czy kontroli pracy, co przekłada się na szereg korzyści biznesowych. Dlatego właśnie telematyka w transporcie pozwala firmom działającym w sektorze transportowo-spedycyjnym skutecznie konkurować ze sobą na rynku. O czym mowa w praktyce? Podpowiadamy. 

Czym jest telematyka?

Pojęcie telematyka powstało z połączenia następujących słów: telekomunikacja i informatyka. Termin ten więc odnosi się do łączenia systemów telekomunikacyjnych i informatycznych w celu optymalizacji procesów i zwiększenia efektywności działań. Telematyka to inteligentne systemy, dzięki którym możliwe jest zdalne przekazywanie informacji, ale także ich zbieranie, przetwarzanie i analizowanie. Wszystkie te procesy odbywają się w czasie rzeczywistym za pośrednictwem specjalnych urządzeń i czujników. 

Telematyka w transporcie – z czego składa się taki system?

System telematyczny zbudowany jest z szeregu czujników pomiarowych, detektorów i urządzeń monitorujących, takich jak odbiorniki GPS, nawigacja satelitarna czy kamery. Ich zadaniem jest pozyskanie informacji, które następnie przekazywane są do systemu teleinformatycznego, na przykład serwera administratora.  

W transporcie najczęściej system telematyczny składa się z urządzeń zapewniających łączność, baz danych, sprzętów monitorujących, kamer ulicznych, radarów drogowych i specjalnego oprogramowania. O tym, jaki dokładnie sprzęt wykorzystywany jest w tej branży, dowiemy się z artykułu: https://pragmago.pl/porada/telematyka-w-transporcie-co-to-jest-i-jak-z-niej-korzystac. Warto jednak podkreślić, że istotną rolę nie tylko w sektorze transportowo-spedycyjnym, ale również w innych wykorzystujących systemy telematyczne branżach, odgrywają aplikacje i programy umożliwiające zbieranie i analizę danych, a także automatyczne przekazywanie informacji, na przykład kierowcom o sytuacji na drogach. 

Zalety telematyki w transporcie

Telematyka odgrywa bardzo ważną rolę w sektorze TSL. Pozwala na kontrolę stanu i położenia pojazdów, zdalną komunikację między pracownikami i efektywne zarządzanie przewozem, przeładunkami, odprawami celnymi czy magazynowaniem. Wśród zalet telematyki w transporcie wymienia się przede wszystkim skrócenie czasu dostaw, eliminacje pustych przebiegów i zapobieganie kosztownym awariom samochodów. Systemy te doceniane są również za możliwość kontroli stylu jazdy, a także czasu pracy kierowców.

 

redakcja serwisu

Dodaj komentarz

Back to top