Badanie parametrów gruntów organicznych – kiedy należy je wykonać?

Badanie parametrów gruntów jest szczególnie ważne w budownictwie. Bez niego nie można rozpocząć budowy ani domku jednorodzinnego, ani biurowego wieżowca. Takie badanie można wykonać na miejscu lub w specjalnym laboratorium. Na czym ono polega i co jest oceniane?

Na czym polega badanie parametrów gruntów organicznych?

Przed rozpoczęciem budowy należy wykonać badanie parametrów gruntów organicznych. Jego celem jest określenie jakości gruntów (czy wszystkie nadają się jako nośne podłoże), a także określenie poziomu wód gruntowych. Takie parametry będą w stanie pokazać, czy budowa domku jednorodzinnego, apartamentowca lub wieżowca będzie w tym miejscu możliwa.

Badanie granic konsystencji gruntów wykonywane jest na miejscu przez geotechnika lub geologa. Pobrane próbki są także wysyłane do laboratorium geotechnicznego. Jest to drugi etap badań, który ma dokładnie zobrazować plastyczność gruntu, a także jakość wód gruntowych.

Kiedy i gdzie warto wykonać laboratoryjne badania gruntów?

Laboratoryjne badanie gruntów należy wykonać przed rozpoczęciem budowy. W miarę możliwości zaleca się je osobom prywatnym nawet przed zakupieniem działki. W ten sposób można ocenić, czy grunt w danym miejscu nadaje się do utrzymania fundamentów domu.

Na samym początku można wykonać badanie trójosiowe geotechniczne. Niestety, nie pozwala ono na dokładne ocenienie jakości gruntu, dlatego kolejną metodą jest pobranie próbek i wysłanie ich do laboratorium. Tam próbki poddawane są m.in. badaniom wytrzymałości gruntów. Określa się także współczynnik odkształceń poprzecznych i podłużnych.

W laboratorium specjaliści mogą stwierdzić, że dana ziemia jest np. słabonośna. Nie oznacza to jednak zaprzepaszczenia marzeń o budowaniu domu, ponieważ można podjąć się konkretnych metod wzmacniania gruntu.

Badanie parametrów gruntów organicznych to jeden z początkowych etapów budowy domu. Jest niezwykle istotne i wykonuje się je zarówno w warunkach terenowych, jak i laboratoryjnych.

redakcja serwisu

Dodaj komentarz

Back to top